Chronische pijn, chronische vermoeidheid en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

Lichamelijke klachten die niet (helemaal) door lichamelijk onderzoek kunnen worden verklaard, geven vaak een gevoel van machteloosheid; De controle over het eigen lichaam is kwijt. Ook bij verklaarde reeds langer bestaande klachten kan het gevoel van eigen controle zoek zijn. Hulpverleners die gericht zijn op het lichamelijk onderzoeken en behandelen, kunnen een dergelijke situatie vaak wel tijdelijk leefbaar houden, maar bieden niet een duurzame oplossing voor het probleem. Het kan erg helpend zijn om hulpverleners te vinden die én kijken naar de lichamelijk ervaren problemen én kijken naar andere factoren die invloed kunnen hebben op het lichamelijk functioneren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stress, boosheid, verdriet of angst. Sommige mensen zijn zich dit heel bewust, maar weten niet hoe ze anders met deze gevoelens en emoties moeten omgaan om zich beter te gaan voelen. Bij anderen is het een onbewuste invloed. Door dergelijke invloeden bewust te worden, wordt het mogelijk om er op een manier mee om te leren gaan, die minder klachten geeft en zorgt dat men zich weer beter voelt.

Het komt vaker voor dat klachten in de loop van de tijd zo complex zijn geworden, dat het doel “volledig herstel” te hoog gegrepen is. Door aan de slag te gaan met het doel om de klachten zelf weer onder controle te krijgen, is vaak veel te bereiken; mensen worden weer zekerder over hun eigen kunnen en hun eigen lijf en dit heeft een positieve invloed op de levenskwaliteit.

Het komt regelmatig voor dat mensen vergeten zijn wat ze allemaal nog wel kunnen, doordat alle aandacht is gericht op datgene wat niet meer kan. Door aan het werk te gaan vanuit datgene wat nog wel kan, kunnen mensen langzaam weer controle leren ervaren over hun lijf en leven.  Aandacht voor het (leren) kennen en aangeven van lichamelijke grenzen is hierbij ook een belangrijk aspect. Bij het aangaan van deze uitdaging kan psychosomatische fysiotherapie en/of ergotherapie in veel gevallen een goede ondersteuning bieden. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen deze therapieën elkaar zeer goed aanvullen.

SamenZorgt vindt het belangrijk om te zoeken naar oplossingen en een behandelaanpak die bij u en uw situatie passen. Bij de inzet van verschillende therapieën, wordt samen met u bepaald welke aanpak het beste bij u past. Overlap en tegenstrijdigheid tussen verschillende therapieën wordt zoveel mogelijk voorkomen. Wilt u de uitdaging met ons aangaan?

Wilt u meer informatie? Mariska Heuzinkveld is in deze klachten gespecialiseerd en helpt u graag verder!

samenzorgt.nl