Dag van de beroerte

Het team van Samen Zorgt kan u helpen bij de revalidatie na een beroerte. Naast fysiotherapie en ergotherapie kan logopedie hulp bieden.

Logopedisten kunnen helpen bij de gevolgen van een beroerte, zoals speekselverlies of slikproblemen.

samenzorgt.nl