Praktijkbeleid Samen Zorgt bij Corona

26-06-2021

Beste (ouders van) cliënt,

Wij  handelen volgens de richtlijnen van het RIVM en de beroepsverenigingen. Dit betekent dat:

 

Ons beleid

  • We voor en na iedere behandeling de deurklinken, tafel, behandelbank en oefenmateriaal desinfecteren.
  • Ons praktijkbeleid is afgestemd op de afstandsmaatschappij. Waar het kan wordt 1,5 meter afstand gehouden, waar het nodig is kunnen we ook fysiek behandelen. Hierbij houden we ons aan geldende richtlijnen.
  • We ons aan een uitgebreid hygiëneprotocol houden.
  • Als een therapeut klachten heeft zoals, droge hoest, koorts of verkoudheid deze thuis blijft. U wordt dan gebeld om naar een passende oplossing te zoeken.

Wat verwachten we van u?

  • Blijf thuis indien u of iemand binnen uw gezin klachten heeft van droge hoest, verkoudheid of koorts. Belt u dan naar de praktijk.
  • Was of desinfecteer uw handen na binnenkomst van de praktijk.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Houdt 1,5 meter afstand in de praktijk.
  • Neem een grote bandhanddoek mee (bij behandeling fysiotherapie).

Gebruik mondkapje

Conform de huidige richtlijnen gebruiken we geen mondkapjes meer.
Indien gewenst wijken we hier i.o.m. u van af. Geef dit dan tijdig aan.
Mochten er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan uw behandelend therapeut.

Indien er dingen veranderen, zullen we dit op deze pagina bijhouden. Mocht u zich zorgen maken, twijfelen of vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Samen krijgen we Corona onder controle!
Team Samen Zorgt

Nadere informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

samenzorgt.nl