Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen van de hersenen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson. Typerend voor NAH is dat het nooit beperkt blijft tot één gebied. Zo kunnen klachten ontstaan in het bewegen, maar ook op het gebied van concentratie, zien, verminderd evenwicht, geheugen, prikkelgevoeligheid, communicatie en slikken.  Al deze aspecten kunnen uw functioneren in het dagelijks leven beïnvloeden.  Samen Zorgt kan direct worden ingeschakeld als u thuiskomt na een ziekenhuisopname en na intern revalidatietraject, maar kan ook op een later moment ingeschakeld worden als u problemen ervaart of vragen hebt over de omgang met uw ziekte of die van uw naaste.

De behandeling bij NAH richt zich op uw dagelijks functioneren. Hierbij wordt rekening gehouden met de symptomen zoals hierboven genoemd staan, maar ook met eventuele andere aandoeningen. Uitgangspunt in de behandeling is uw hulpvraag en eventueel bijkomende hulpvragen van mensen in uw omgeving.

Veel voorkomende aandoeningen zijn:

Maak een afspraak

samenzorgt.nl