Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening, die meestal begint tussen het 50e en 60e levensjaar. De hersenen maken de stof dopamine onvoldoende aan. Deze stof is noodzakelijk om de signalen vanuit de hersenen door te geven aan de rest van het lichaam. Een tekort aan dopamine kan leiden tot traagheid, stijfheid, bewegingsarmoede en beven. Zo kan het voorkomen dat u, als u wilt gaan lopen, vastgenageld blijft staan op de grond. Ook kunt u problemen krijgen met spreken en slikken.

Bron: ParkinsonVereniging

Revalideren bij Samen Zorgt

Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie zijn belangrijke therapievormen in de revalidatie na een ziekte van Parkinson. Het is hierbij belangrijk dat de behandeling elkaar aanvullen en versterken. Zo haalt u het beste resultaat uit de behandeling.

Samen Zorgt heeft deze disciplines en is dan ook gespecialiseerd in de behandeling bij Parkinson. Samen met u bepalen we eerst uw doelen. Vervolgens gaan we hiermee aan de slag.

De fysiotherapeut : Als u ten gevolge van Parkinson problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed, kunt u veel baat hebben bij fysiotherapie. Dat is ook het geval wanneer uw conditie minder wordt of als u nek- of schouderklachten heeft. Contact met de fysiotherapeut is ook zinvol als u vaker valt en juist geneigd bent om minder te bewegen. Dat is begrijpelijk maar actief blijven heeft een positieve uitwerking op uw klachten en voorkomt nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten, obstipatie of problemen met uw hart.

De ergotherapeut helpt u net als de fysiotherapeut wat u nodig heeft om de dagelijkse handelingen weer uit te kunnen voeren. De ergotherapeut kijkt hierbij naar hulpmiddelen of compensatiestrategieën die u kunnen helpen om de handelingen gemakkelijker uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan activiteiten in en om huis, maar ook aan het beter kunnen schrijven. De ergotherapeut kan u ook helpen om de belasting op een dag te leren verdelen zodat u minder vermoeid raakt.

De logopedist : Parkinson leidt vaak tot een monotone, zachte spraak. Ook kunt u problemen krijgen met slikken. De logopedist kan u hierbij helpen. Vaak zijn dit behandelingen korte intensieve trajecten, waardoor goede afstemming met de fysiotherapeut en ergotherapeut belangrijk is.

Naast onze specialisaties werken we ook nauw samen met andere disciplines die betrokken zijn bij uw revalidatie. We werken nauw samen met lijnen met uw specialist, huisarts, diëtist en eventueel de thuiszorg.

Beweeggroep Parkinson

Samen Zorgt heeft een beweeggroep voor mensen met Parkinson. Deze wordt gegeven door onze fysiotherapeute Romy Goudswaard en ergotherapeute Bauke Jansen. Beiden zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u vragen over onze behandelmogelijkheden bij de ziekte van Parkinson? Neem dan gerust contact op.

Maak een afspraak

Meer informatie:

Beweeggroep Parkinson

Parkinson Vereniging

ParkinsonNet

Parkinson TV

samenzorgt.nl