Aanhoudende of terugkerende klachten

Iedereen heeft wel eens pijnklachten of is wel eens vermoeid. Deze klachten hebben vaak een duidelijke oorzaak. Door deze oorzaak aan te pakken nemen de klachten af en verdwijnen uiteindelijk zelf weer.

Als dit niet het geval is en de klachten steeds weer terugkeren of voor een  langere tijd (minimaal drie  maanden) aanhouden, spreekt men van chronische klachten. Deze klachten kunnen zeer hinderlijk zijn en iemand belemmeren in het dagelijks functioneren. Doordat het voor de omgeving niet altijd zichtbaar is dat iemand chronische vermoeidheids- of pijnklachten heeft, kan dit tot wederzijds onbegrip en zelfs tot een sociaal isolement leiden.

Samen Zorgt kijkt met u welke factoren uw chronische pijn- en vermoeidheidsklachten beïnvloeden en in stand houden. We kijken hierbij onder andere naar hoe uw klachten over de dag naar voren komen en  wat u nu al doet om de klachten te verminderen én welk effect dit heeft. Samen met u proberen we grip te krijgen op uw klachten zodat u hier meer invloed op kunt uitoefenen. Hierdoor willen de vicieuze cirkel doorbreken waarna er kan worden gewerkt aan het verhogen van uw belastbaarheid en herstel.

Dit doen we door te kijken naar uw fysieke mogelijkheden, de balans te herstellen tussen uw belasting en belastbaarheid maar ook door te kijken hoe u in het dagelijks leven functioneert en zou willen functioneren. Uw doelen staan in onze behandeling immers centraal!

Maak een afspraak

samenzorgt.nl