Claudicatio Intermittens is de medische term voor deze vaatziekte. Het wordt ook wel etalagebenen of Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) genoemd. Bij deze aandoening voeren de slagaders in de benen te weinig zuurstof aan voor de spieren die worden gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Deze vernauwing ontstaat door slagaderverkalking.

Symptomen

Patiënten met Claudicatio Intermittens ervaren pijn of kramp in de kuit, bil of bovenbeenspieren tijdens het lopen. Deze pijn is het gevolg van ischemie (tekort aan zuurstof) in de betreffende spieren. Hierdoor neemt de loopafstand voor deze patiënten af waardoor het dagelijks functioneren wordt beperkt. De term ‘etalagebenen’ is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als ze noodgedwongen rusten. In dat geval kijken ze in de etalage van een winkel.

Behandeling

Onze fysiotherapeut kan u helpen bij de behandeling van etalagebenen. Deze behandeling zal bestaan uit looptherapie. Dit is bewezen effectief en leidt tot een gemiddelde toename van de loopafstand van ongeveer 150%. Onder begeleiding verbetert u de doorbloeding, coördinatie en het uithoudingsvermogen van uw spieren. Door de training verbeteren ook de pompfunctie van uw hart en uw longfunctie – en daarmee uw algehele fitheid.

ClaudicatioNet

Claudicationetwerk, kortweg ClaudicatioNet, is een netwerk van zorgverleners(vaatchirurg, fysiotherapeuten en verpleegkundigen) die gespecialiseerd zijn in het behandelen van patiënten met claudicatio klachten. Het doel van het netwerk is om de patiënt op gestructureerde wijze gesuperviseerde looptherapie aan te bieden. Samen Zorgt maakt ook deel uit van dit specialistische netwerk.

Maak een afspraak

samenzorgt.nl