Kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen zijn vaak onhandig en hebben moeite met de coördinatie van bewegingen. De specialisten van Samen Zorgt bieden behandelingen op maat aan om de motorische handelingen te verbeteren.

Symptomen van motorische ontwikkelingsstoornissen

De motorische ontwikkelingsstoornissen kunnen diverse symptomen hebben. Al in de babytijd is het mogelijk dat er een vertraging is in het bereiken van de motorische mijlpalen. Dat uit zich in het later zitten, kruipen en lopen. Maar een motorische stoornis kan zich ook veel later openbaren. Denk hierbij aan een kind dat moeite heeft met schrijven of niet mee kan komen tijdens de gymles.

Oorzaken

Een motorische ontwikkelingsstoornis kan diverse oorzaken hebben. Zo kan een schokkende ervaring of een lichamelijke ziekte een mogelijke oorzaak zijn. Maar ook erfelijke factoren en opvoeding spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling ervan. De stoornis kan tijdelijk én blijvend zijn. Dit verschilt uiteraard per persoon en klacht.

Behandeling

Op jonge leeftijd zijn de motorische ontwikkelingsstoornissen goed te herkennen en te traceren en daardoor goed te behandelen. Op latere leeftijd is dit wat lastiger. Onze fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeute in Aalten en Ulft kijken zo nodig samen naar het probleem en onderzoeken wat er gedaan kan worden om de cognitieve en emotionele problemen te verminderen. Neem contact met ons op voor meer informatie of maak direct een afspraak!

Maak een afspraak

samenzorgt.nl