Wat is kinderergotherapie?

Wanneer uw kind problemen ervaart bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten, kan ergotherapie een goede oplossing zijn.

 Kinderergotherapie is er voor kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit kunnen activiteiten zijn op school, thuis en in de vrije tijd tijdens het uitvoeren van sporten of hobby’s. De ergotherapeut kan ingezet worden om samen met het kind te werken aan deze activiteiten. De ergotherapeut werkt hierbij altijd nauw samen met de ouders, leerkracht en eventueel andere behandelaars.

Wanneer u het gevoel heeft dat uw kind niet meegaat in de ontwikkeling, kan de kinderergotherapeut meekijken. De ergotherapeut onderzoekt dan waarom uw kind vastloopt of ergens moeite mee heeft en biedt hierbij ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van prikkelverwerking, aandacht of planning. Het doel is vaak gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het stimuleren van de ontwikkeling.

De kinderergotherapeute bij Samen Zorgt werkt nauw samen met de kinderfysiotherapeuten en logopedisten. Er wordt regelmatig overlegd en kennis gedeeld. Hierdoor is bent u altijd verzekerd van een goede zorg voor uw kind.

 

Wie kan verwijzen?

Onze kinderergotherapeute is direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft om haar in te schakelen. Omdat wij wettelijk verplicht om een Elektronisch Cliënt Dossier aan te maken en bij te houden vragen wij u om tijdens de eerste afspraak een identiteitskaart of paspoort mee te nemen.

Huisartsen en specialisten: Heeft uw huisarts of specialist het idee dat kinderergotherapie van meerwaarde kan zijn bij uw kind? Dan kan u altijd uw huisarts of specialist vragen om een verwijzing of om contact op te nemen. Wij zijn bereikbaar via zorgmail.

Leerkrachten: heeft de leerkracht van uw kind het idee dat kinderergotherapie van meerwaarde zou kunnen zijn? Dan kan de leerkracht of  Intern begeleider van school met uw toestemming contact met ons opnemen. Wij kunnen uw kind observeren in de klas of onderzoeken uitvoeren op school om te achterhalen wat eventuele oorzaken zijn van het probleem.

Ook kunt het advies krijgen van een andere zorgverlener als kinderfysiotherapeuten, logopedisten of orthopedagogen om contact met ons op te nemen voor kinderergotherapie.

 

Vergoeding

Kinderergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige verzekeringen vergoeden in de Aanvullende verzekering meer behandeluren. Uw eigen zorgverzekering kan u vertellen of dit voor uw polis geldt. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat ouders niet het verplichte eigen risico hoeven te betalen. Via onderstaande website kunt u een overzicht vinden van de verschillende pakketten van de zorgverzekeraars. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u de exacte uren die u vergoed krijgt nalezen.

Website: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ergotherapie.aspx

 

De behandeling

Na een vraaggesprek zal de ergotherapeute nader onderzoek doen. Haar bevindingen zullen hierna met u gedeeld worden. Samen met uw kind en u worden vervolgens behandeldoelen vastgesteld en een plan van aanpak gemaakt. De voortgang zal regelmatig geëvalueerd worden. Waar mogelijk en nodig zal de ergotherapeute haar behandeling afstemmen met andere partijen, de leerkracht of andere zorgverleners.

 

Afspraak afzeggen

Mocht u verhinderd zijn, verzoeken wij u om ons minstens 24 uur van tevoren hierover te berichten, anders kan de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

 

Tarieven

Voor de tarieven verwijzen we u naar de informatie op de website. Heeft u als nog vragen, neemt u dan contact met ons op.

 

Judith te Brake is onze kinderergotherapeute. Neem bij vragen gerust contact op met haar contact op.

samenzorgt.nl