Wat is logopedie?

U kunt bij Samen Zorgt in Aalten en Ulft terecht wanneer u of uw kind problemen heeft op het gebied van stem, spraak, taal, mondgedrag, eten en drinken en adem. We bieden zorg voor mensen van alle leeftijden. Bij kinderen kunnen we bijvoorbeeld hulp bieden wanneer er problemen zijn bij het eten en drinken maar ook bij het verbeteren van de spraak-taalontwikkeling. Bij volwassenen kunnen we onder andere helpen bij het verbeteren van de communicatie (stem, spraak, taal) en het slikken.

Hoe werken wij?

Kennismaking

Tijdens een eerste afspraak zullen we door middel van vragen onderzoeken wat uw hulpvraag is. Na verdere observatie en / of onderzoek zal een diagnose worden geformuleerd.

Behandelplan

Er zal een behandeldoel en behandelplan opgesteld worden om uw hulpvraag te beantwoorden. Dit plan evalueren we regelmatig en indien nodig wordt dit aangepast.

Contact met de mantelzorger(s)

We vinden het belangrijk om ouders en mantelzorgers bij de therapie te betrekken. Waar nodig, zal de logopedist contact opnemen met andere betrokkenen rondom u of uw kind zoals de huisarts, thuiszorg, school.

Wat kunt u verwachten?

We geven advies en behandeling zodat u of uw kind beter kan communiceren en/of geen hinder meer ondervindt bij het eten en drinken.

Specialisaties

Indicatiegebieden

  • Kinderen 0-4 jaar:
    Eten en drinken, mondgewoonten (open mondgedrag), taalbegrip, taalproductie, spraakontwikkeling, stotteren, stem.
  • Kinderen 4 en ouder:
    Mondgewoonten, spraak, auditieve vaardigheden, taalbegrip, taalproductie, stotteren, adem-stem.
  • Volwassenen:
    Adem (hyperventilatie), stem, parkinson (stem, verstaanbaarheid, woordvinding), kauwen en slikken, speekselbeheersing), spraak- en/of taalproblemen bij NAH.
  • Logopedie na een Corona infectie

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bij volwassenen gaat het van het eigen risico af.

Overige informatie

We zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister paramedici en lid van de kwaliteitskring.

U kunt daarnaast bij ons terecht met een verwijsbrief maar we zijn ook direct toegankelijk. Logopedie kan, indien hier een indicatie voor is, aan huis plaatsvinden.

Maak een afspraak

samenzorgt.nl