Wat is logopedie?

U kunt bij ons terecht wanneer u of uw kind problemen heeft op het gebied van stem, spraak, taal, mondgedrag, eten en drinken en adem. We bieden zorg voor mensen van alle leeftijden. Bij kinderen kunnen we bijvoorbeeld hulp bieden wanneer er problemen zijn bij het eten en drinken maar ook bij het verbeteren van de spraaktaalontwikkeling. Bij volwassenen kunnen we onder andere helpen bij het  verbeteren van de communicatie (stem, spraak, taal) en het slikken.

Wat kunt u verwachten?

We geven advies en behandeling zodat u of uw kind beter kan communiceren en/of geen hinder meer ondervindt bij het eten en drinken.

Specialisaties

 • Pré-logopedie
 • Logopedie bij kinderen met spraak- en taalproblemen
 • Logopedie bij de ziekte van Parkinson

Indicatiegebieden

 • Kinderen 0-4 jaar: Eten en drinken, mondgewoonten (open mondgedrag), taalbegrip, taalproductie, spraakontwikkeling, stotteren, stem.
 • Kinderen 4 en ouder: Mondgewoonten, spraak, auditieve vaardigheden, taalbegrip, taalproductie, stotteren, adem-stem.
 • Volwassenen:
  -Adem: hyperventilatie
  -Stem
  -Parkinson: spreken (stem, verstaanbaarheid, woordvinding), kauwen en slikken, speelselbeheersing
  -Spraak- en/of taalproblemen bij NAH

Hoe werken wij?

Tijdens een eerste afspraak zullen we door middel van vragen onderzoeken wat uw hulpvraag is. Na verdere observatie en / of onderzoek zal een diagnose worden geformuleerd. Er zal een behandeldoel en behandelplan opgesteld worden om uw hulpvraag te beantwoorden. Dit plan evalueren we regelmatig en indien nodig wordt dit aangepast. We vinden het belangrijk om ouders en mantelzorgers bij de therapie te betrekken.Waar nodig, zal de logopedist contact opnemen met andere betrokkenen rondom u of uw kind zoals de huisarts, thuiszorg, school.

Overige informatie

 • We zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister paramedici en lid van kwaliteitskring.
 • Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bij volwassenen gaat het van het eigen risico af.
 • U kunt bij ons terecht met een verwijsbrief maar we zijn ook direct toegankelijk. Logopedie kan, indien hier een indicatie voor is, aan huis plaatsvinden.
samenzorgt.nl