Logopedie kan voor kinderen met spraak- en taalproblemen de oplossing bieden. Wanneer kinderen leren praten, is het logisch dat zij nog moeite hebben met het uitspreken van bepaalde klanken of het vormen van complete zinnen. Maar bij sommige kinderen lijken bepaalde problemen in spraak en/of taal te blijven bestaan. Heeft uw kind een achterstand in spraak of taal? Dan kan logopedie de oplossing bieden.

Wat zijn spraak- en taalproblemen?

Communiceren begint al vanaf de geboorte. Baby’s luisteren, kijken, brabbelen en maken geluidjes. Langzaam beginnen zij betekenis te geven aan dat wat zij horen en gaat het brabbelen steeds meer op praten lijken. Bij het leren van de taal komen vaak obstakels kijken. De een heeft moeite met het uitspreken van een bepaalde klank, waar het andere kind het lastig vindt om hele zinnen te maken. Op jonge leeftijd is het heel normaal dat kinderen obstakels tegenkomen in hun taal- en spraakontwikkeling. Meestal zullen kinderen zichzelf na bepaalde tijd verbeteren. Echter kunnen deze obstakels bij sommige kinderen uitmonden in spraak- en taalproblemen. In dat geval wordt een spraak- of taalprobleem een blijvend obstakel. Wanneer een kind duidelijk achterblijft in de ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenootjes, spreken wij van spraak- en/of taalproblemen.

Voorbeelden van problemen met spraak en taal bij kinderen zijn:

  • Te weinig woorden gebruiken, waardoor in onvolledige zinnen wordt gesproken
  • Moeite met het uitspreken van bepaalde klanken
  • Bepaalde klanken worden gedeeltelijk of geheel weggelaten
  • Het kind begrijpt niet alles dat tegen hem/haar gezegd wordt

Heldere communicatie

In de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind goed kan communiceren met zijn of haar omgeving. Zo bouwt uw kind sociale contacten op en leert uw kind van zijn/haar omgeving. Daarom kunnen problemen met spraak en taal een vervelend obstakel vormen. Met goede logopedie kunnen wij kinderen met spraak- en taalproblemen helpen om zichzelf verstaanbaarder te maken, of juist met het begrijpen van hun omgeving.

Logopedie bij Samen Zorgt

Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het helpen van kinderen met bovengenoemde problemen. Door onderzoek te doen naar de oorzaak van het probleem, zal de logopedist een passend behandelplan opstellen. Door middel van observaties en samen spelen helpen wij het kind om spelenderwijs de spraak- en taalproblemen te verhelpen. Hierbij kunnen wij nauw samenwerken met ouders en school, zodat het kind ook vanuit de directe omgeving hulp krijgt bij zijn/haar spraak- en taalproblemen.

Wilt u een afspraak maken met een van onze logopedisten? Neem dan contact met ons op!

Maak een afspraak

samenzorgt.nl