Preverbale logopedie, ook wel pré-logopedie, helpt jonge kinderen met hun eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen. Want niet bij ieder kind gaat de ontwikkeling op het gebied van eten en drinken vanzelf. Heeft uw kind moeite met eten, drinken en/of slikken? Dan is preverbale logopedie wellicht de oplossing waardoor uw kind weer zonder problemen kan eten en drinken.

Wanneer preverbale logopedie?

Bij jonge kinderen is het belangrijk dat zij op een veilige manier eten en drinken en hierbij voldoende voeding binnenkrijgen. Met prelogopedie worden baby’s en kinderen geholpen in de volgende situaties:

  • Moeite met eten (uit de borst of fles of van een lepel)
  • Onvoldoende kauwen
  • Overmatig kwijlen, weinig speekselcontrole
  • Met regelmaat verslikken
  • Gevoelig mondgebied (kokhalzen, braken)
  • Moeite met het eten van voedsel met stukjes erin
  • Onvoldoende spraakontwikkeling

Ook voor oudere kinderen met slikproblemen of kinderen met het Syndroom van Down kan prelogopedie een passende behandeling bieden bij bovenstaande situaties.

De behandeling

Een preverbaal logopedist is erin gespecialiseerd om kinderen te helpen bij bovengenoemde problemen. Samen met de ouders zal onze logopedist aan de slag gaan, om ervoor te zorgen dat hun kind weer zonder problemen eet en drinkt. Dit doen zij door adviezen en begeleiding aan de ouders te bieden, waardoor zij in verschillende situaties hun kind kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld het slikken of kauwen.

Doorverwijzing voor preverbale logopedie

Voor preverbale logopedie is altijd een verwijzing van een arts nodig. Dit kan een verwijzing van een huisarts of kinderarts zijn. Soms spelen er namelijk problemen die niet met prelogopedie op te lossen zijn, bijvoorbeeld wanneer er onderliggende medische problemen spelen. Spelen er geen medische problemen bij de slikproblemen van uw kind, dan kan de arts u doorverwijzen naar onze preverbale logopedist.

Maak een afspraak

samenzorgt.nl