Bij elke behandeling bij de logopedist van Samen Zorgt is een van de ouders van Sander aanwezig. Tijdens de behandelingen leert Sander goed te luisteren naar de klanken, door heel veel woorden met een bepaalde klank versterkt aangeboden te krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van klankgebaren en referentieplaatjes, zodat Sander de klanken goed leert kennen. Alle klanken waar Sander moeite mee heeft komen aan bod. De ouders worden goed betrokken bij de behandeling en oefenen thuis goed wat ze bij de logopedie hebben gedaan.

samenzorgt.nl