Uiteraard wil Peter zijn hobby graag blijven uitvoeren. Met die hulpvraag is hij bij Samen Zorgt terecht gekomen. De ergotherapeut adviseert en begeleidt hem bij de aanvraag voor een computeraanpassing (trackball). De fysiotherapeut helpt hem bij het verbeteren en behouden van de spierkracht, zodat hij makkelijker kan typen en de muis kan bedienen.

samenzorgt.nl