Sanne neemt het advies van Samen Zorgt serieus en brengt haar persoonlijke situatie in kaart. Door haar gevoelens te bespreken, komen de onderliggende gedachtes op het gebied van spanning en stemming naar boven. De vele gesprekken en de openheid luchten haar op. De buikpijn is nog niet over, maar neemt geleidelijk af.

samenzorgt.nl