Els krijgt een paar keer in de week bezoek van de logopedist en de ergotherapeut van Samen Zorgt. Op een persoonlijke en zorgzame manier wordt geprobeerd haar dagelijkse leven weer op de rit te krijgen. De focus ligt op het beter communiceren en bewegen. Dagelijks worden er (nieuwe) stappen gezet en gaat Els zienderogen vooruit.

samenzorgt.nl