De therapeut van Samen Zorgt geeft hem met oefeningen die spelenderwijs worden uitgevoerd. Zo voelt hij minder weerstand en wordt alles goed opgevolgd. Op deze manier is het goed te merken dat het speekselverlies afneemt en de spraak duidelijker wordt. Er is nog wel een weg te gaan, maar de eerste belangrijke stap op weg naar verbetering is gezet.

samenzorgt.nl