De fysiotherapeut van Samen Zorgt luistert naar haar klachten en zorgt dat ze zich vertrouwd voelt. Vermoedelijk liggen de problemen bij haar gevoelens, stemming en spanningen. Samen worden alle punten besproken en wordt er met een behandelplan op maat gewerkt aan een oplossing.

samenzorgt.nl