De ergotherapeut van Samen Zorgt kijken samen met de fysiotherapeut naar dagelijkse handelingen van Els, vanaf het moment dat ze opstaat tot en met dat ze weer in bed ligt. Welke activiteiten lukken niet meer zoals voorheen, wat is daarvan de oorzaak en wat zijn mogelijke oplossingen? Aan de hand hiervan wordt een behandelplan op maat opgesteld waarbij er een goede afstemming is tussen de disciplines.  De logopediste oefent met Els zodat ze beter op woorden kan komen. De oefeningen van de logopediste worden ook in de behandeling van de fysiotherapeut en ergotherapeut meegenomen, waardoor ze het geleerde sneller eigen kan maken.

samenzorgt.nl