Samen Zorgt biedt praktische oplossingen en helpt Kevin op een manier die bij hem past. Zo wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld door de kinderfsyiotherapeut. Het onduidelijk spreken wordt besproken met de logopedist en meegenomen in het behandelplan.  Samen Zorgt betrekt de mensen in de directe omgeving van het kind zodat de ontwikkeling zo optimaal mogelijk gestimuleerd wordt. De behandeling vindt plaats in de praktijk van Samen Zorgt.

samenzorgt.nl