Door al deze behandelingen kan Frans nog heel lang zelfstandig thuis blijven wonen. De therapeuten van Samen Zorgt en zijn dochter houden de ontwikkelingen goed in de gaten. Als ze ook maar merken dat het iets minder gaat, zullen ze op een positieve manier ingrijpen. Op deze manier heeft hij het minst hinder van zijn COPD.

samenzorgt.nl