Linn krijgt nu meer vertrouwen in haar eigen kunnen. Temeer omdat de kinderfysiotherapeut van Samen Zorgt korte lijnen heeft met school.

samenzorgt.nl