Met al deze hulp van Samen Zorgt kan Peter zijn hobby blijven uitvoeren. Wel moet hij maandelijks langs blijven komen om de voortgang te bespreken en eventuele aanpassingen te bespreken. Daarbij is ook zijn vrouw aanwezig, zodat zij hem in de gaten kan houden en kan ingrijpen indien dit nodig is.

samenzorgt.nl