Ik ben Anne-Miek de Jong – van de Kamp. Naast mijn werk bij Samen Zorgt ben ik werkzaam bij logopediepraktijk Ulft. Ik vind het een uitdaging om kinderen spelenderwijs iets te leren op het gebied van spraak- en taal.

Als pré-logopedist richt ik mij op eet-  en drinkproblemen bij jonge kinderen (0-2 jaar). Samen met u kijk ik naar eventuele aanpassingen in houding, fles of voeding, zodat eten en drinken (weer) zonder problemen verloopt. Het is voor mij belangrijk dat kinderen zich tijdens de behandeling fijn en op hun gemak voelen, waardoor ze in een veilige en aangename situatie kunnen en durven leren.

samenzorgt.nl