Mijn naam is Ella Abbink-Groothuis en ik ben als algemeen fysiotherapeut bij Samen Zorgt werkzaam.

Ik ben in 2017 afgestudeerd en heb -mede door mijn verpleegkundige achtergrond- veel ervaring in het werken met ouderen, specifiek op het gebied van revalidatie. Naast ervaring in de neurologie wat betreft klachten bij een CVA (beroerte) en de ziekte van Parkinson, heb ik ook ervaring in het behandelen van mensen met chronische aandoeningen zoals COPD. Ook behandel ik veel orthopedische aandoeningen.

Ik vind het een uitdaging om in nauwe samenwerking met iedere betrokkene (zowel de patiënt, diens naasten alsook eventueel andere betrokken disciplines zoals een ergotherapeut, een logopedist, de thuiszorg en/of de huisarts) te streven naar een zo hoog mogelijk functioneringsniveau en een zo laag mogelijke afhankelijkheid van de patiënt. Als fysiotherapeut zie ik het belang van mijn coachende rol en het meebewegen met de keuzes die de patiënt maakt. Ik hoop dat ik u op deze wijze kan begeleiden bij het behalen van uw doel of hulpvraag.

Aandachtsgebieden en specialisaties
  • Niet Aangeboren Hersenletsel (Beroerte, Parkinson)
  • ParkinsonNet
  • Geriatrie
  • Kwetsbare ouderen
  • Chronische aandoeningen (COPD / astma)
  • Orthopedische aandoeningen

Contact

Ik ben bereikbaar via e.abbink@samenzorgt.nl.

Mijn werkdagen zijn maandag en donderdag.

BIG-register: 99917280704

samenzorgt.nl