Multidisciplinaire zorg

Samen Zorgt helpt u of uw kind revalideren bij ziekte, na een ongeval, of het uitblijven van herstel of ontwikkeling. Wij onderscheiden ons doordat we een multidisciplinair team zijn. Hierdoor zijn we in staat om door samen te werken complexe problemen het hoofd te bieden, maar kunnen we ook als discipline afzonderlijk handelen.  Doordat de lijnen binnen ons team kort zijn, zijn we in staat om snel adequate zorg te leveren. Wij stellen samen met u heldere en haalbare functionele doelen op. De behandeling richt zich op uw wensen en uw functioneren in het dagelijks leven. Een structurele heldere communicatie naar verwijzers en andere betrokkenen is de basis van de kwalitatief goede zorg dat Samen Zorgt biedt.

Voor wie?

Samen Zorgt biedt revalidatie in uw directe omgeving. U kunt bij ons terecht wanneer blijkt of verwacht wordt dat de inzet van één discipline niet voldoende is, specifieke kennis op het gebied van revalidatie gewenst is, of dat een sterke onderlinge communicatie en afstemming noodzakelijk is.

Wat kunt u verwachten?

Als start van de behandeling heeft u een gezamenlijke intake met de betrokken therapeuten, zoals de ergotherapeut of fysiotherapeut of logopedist. Hierin komen uw klachten en wensen aan bod. Samen met u kijken we wat u of uw kind weer wil bereiken, dus welke doelen u heeft en wat nodig is om die doelen te kunnen bereiken. Aan de hand van uw doelen wordt bepaald welke disciplines betrokken moeten zijn en gaan de betrokken disciplines met u of uw kind aan de slag. Tussentijds vindt regelmatig overleg en afstemming plaats zodat de behandelingen elkaar versterken en elkaar aanvullen.

Maak een afspraak

samenzorgt.nl