Oncologische revalidatie

Als u de diagnose kanker krijgt, heeft dit een enorme impact op u en uw omgeving. Een intensieve en ingrijpende behandelfase maar ook een fase van onzekerheid volgt. Goede begeleiding in dit proces is hierbij heel belangrijk. Wij kunnen u deze zorg bieden.

Bij Samen Zorgt kan de oncologische revalidatie in elke fase van uw ziekte starten. Samen met u zorgen de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist dat de kwaliteit van leven wordt bewaakt en dat u begeleid wordt in deze vaak ingrijpende periode. De hulpvraag van u en uw omgeving staat hierin centraal. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan oedeemtherapie na een borstoperatie, het onderhouden en weer opbouwen van uw conditie, het omgaan met beperkte energie of pijn en (tijdelijke) aanpassingen in huis. Ook kan er begeleiding bij het eten, drinken of communiceren gegeven worden.

Samen Zorgt heeft korte lijnen met het ziekenhuis, huisarts en andere zorgverleners, waardoor de zorg onderling goed wordt afgestemd. Wij hopen dat u zich hierdoor volledig kan richten op uw herstel. Vanzelfsprekend zonder dat u zelf de regie verliest!

Maak een afspraak

samenzorgt.nl