Als iemand door een aandoening of ziekte plotseling tijdelijk verward raakt, noemen we dit een ‘delier’. Bij een delier is sprake van tijdelijke verwardheid door een lichamelijke ziekte. Vooral bij ouderen kan deze verwardheid optreden als de lichamelijke situatie plotseling verandert. Het kan zijn dat iemand een delier krijgt bij een operatie, een infectie, een ziekte van uw hart of longen of stoornissen in uw stofwisseling. Ook kunnen medicijnen, of het plotseling stoppen van medicijnen, stress, angst of te weinig slaap bijdragen aan het ontstaan van een delier.

Behandeling

Er is een verhoogd risico op delier bij dementie, al bestaande geheugenproblemen en als er eerder een delier is geweest. Als u lichamelijk verbetert, neemt uw verwardheid af. Het kan zijn dat iemand enkele uren verward is, maar het delier kan ook dagen duren. Veelvoorkomende klachten zijn: verminderde aandacht, geen concentratie, de grip op de omgeving kwijt en veel onrust. Neemt u contact op met de specialisten van Samen Zorgt om deze symptomen te bespreken en een behandelplan op te stellen.

samenzorgt.nl