Kinderen met een taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben moeite met taal. Hierdoor heeft het kind problemen bij het spreken en/of begrijpen van taal, lezen en schrijven. Bij een taalachterstand is er sprake van bijvoorbeeld een taalaanbodprobleem of een tijdelijk verminderd gehoor door bijvoorbeeld verkoudheid. Door meer taalaanbod en/of buisjes haalt het kind de achterstand weer in.

Logopedie bij taalontwikkelingsstoornis

Een taalontwikkelingsstoornis is er in aanleg en zal in meer of mindere mate aanwezig blijven. Bij een zo’n stoornis is er meer hulp nodig. Bij logopedie wordt de taalontwikkeling nader in kaart gebracht en bekeken op welke gebieden het kind problemen heeft. Er worden samen doelen opgesteld om de spraaktaalontwikkeling te verbeteren zodat uw kind zich in het dagelijks leven beter kan redden in de communicatie.

Maak een afspraak met onze logopedist

Heeft uw kind last van een taalachterstand of ondervindt het hinder van een taalontwikkelingsstoornis? Maak dan een afspraak bij Samen Zorgt. Onze logopedist adviseert over een behandeling en zal deze oefentherapie afstemmen op de persoon. Als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen, is het aan te raden om een afspraak met ons te maken. Wij helpen u graag verder in onze praktijken in Aalten en Ulft.

samenzorgt.nl