Kwetsbare ouderen zijn ouderen die door diverse factoren uit balans dreigen te raken of geraakt zijn ten aanzien van hun zelfredzaamheid, maatschappelijke vaardigheden en communicatieve vaardigheden. Ze zijn minder beweeglijk worden en ervaren belemmeringen en/of klachten. De balans tussen draagkracht en draaglast wordt verder verstoord.

Geriatriefysiotherapie

Deze kwetsbare ouderen komen doorgaans in aanraking met de geriatriefysiotherapeut. Hij of zij heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen die te maken hebben met complexe problematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom.

Behandeling

De geriatrietherapeut van Samen Zorgt helpt dus patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Maak een afspraak

samenzorgt.nl