Therapie voor kinderen

Kinderen met een normale ontwikkeling doorlopen alle fasen naar de volwassenheid op het gebied van fijne en grove motoriek, groei, sociale vaardigheden en spraak en taal. Bij een normale ontwikkeling worden alle zogeheten mijlpalen behaald en ondervindt een kind geen (grote) problemen in de (psycho)motorische ontwikkeling.

De ontwikkeling van een kind kan door veel verschillende oorzaken anders verlopen. Meerdere factoren, zoals een ziekte, ongeval of een aangeboren afwijking, kunnen leiden tot een ontwikkeling die stagneert. Een kind kan als gevolg hiervan moeite hebben met alledaagse vaardigheden zoals lopen, eten, spreken,  contact maken met anderen en leren op school.

Samen Zorgt biedt praktische oplossingen en helpt kinderen op een manier die bij hen past. Zo hangt de behandeling onder meer af van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Samen Zorgt betrekt de mensen in de directe omgeving van het kind zodat de ontwikkeling zo optimaal mogelijk gestimuleerd wordt. De behandeling kan plaatsvinden in onze praktijk maar indien gewenst (o.a. bij baby’s met voedingsproblemen) aan huis.

Advies bij passend onderwijs

Door het passend onderwijs neemt de zorgvraag op reguliere scholen toe.  Soms kan dit leiden tot een handelingsverlegenheid op school.  Een specifieke en handelingsgerichte aanpak is dan gewenst. Ons team heeft een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van ondersteuning en advisering in het basisonderwijs en kan u als school de juiste ondersteuning bieden.

Bij iedere leeftijdsfase biedt Samen Zorgt de juiste zorg:

Baby’s

 • Voorkomen van een voorkeurshouding of afgeplat hoofd
 • Vertraagde mijlpaalontwikkeling
 • Erbse Parese
 • Eet- en drinkproblemen
 • Prelogopedie

Peuters (2-4 jaar)

 • Stimuleren van grove motoriek
 • Cerebrale Parese (CP)
 • Spina bifida (open rug)
 • Stimuleren spraaktaalontwikkeling

Schoolgaande kinderen (4-12 jaar)

 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Schrijfproblemen
 • Angst bij bewegen
 • Osteogenesis Imperfecta (OI)
 • Spraak en taalproblemen
 • Advies bij passend onderwijs

Maak een afspraak

samenzorgt.nl