Kinderen met een motorische ontwikkelingsstoornis hebben moeite met het aanleren van motorische vaardigheden. Dit is bijvoorbeeld bij baby’s te herkennen wanneer zij moeite hebben met leren kruipen, maar het kan ook later opspelen. Zo zijn er kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen die lastig leren schrijven of moeite hebben met het uitvoeren van sporten.

Oorzaken van motorische ontwikkelingsproblemen

Motorische ontwikkelingsstoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben, hoewel deze niet altijd vast te stellen zijn. Zo kan een schokkende ervaring of een lichamelijke ziekte een oorzaak zijn, maar ook erfelijke factoren en opvoeding kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van motorische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen of adolescenten. Een motorische ontwikkelingsstoornis kan zowel tijdelijk als blijvend zijn, dit verschilt per persoon en klacht.

Uit de neerwaartse spiraal

Naast dat het natuurlijk erg vervelend is om qua motorische ontwikkeling achter te liggen op uw omgeving, spelen ook psychische factoren een grote rol bij kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen. Hun lichamelijke problemen kunnen leiden tot sociale problemen of zelfs pesten. Dit heeft dan weer een negatieve invloed op de motorische ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk voor de algehele ontwikkeling van het kind om uit deze neerwaartse spiraal te raken.

Behandeling bij Samen zorgt

Ook bij volwassenen zijn motorische ontwikkelingsstoornissen te traceren, echter zijn deze op latere leeftijd lastiger te behandelen. Natuurlijk staan wij bij Samen Zorgt voor iedereen klaar die last heeft van motorische ontwikkelingsstoornissen. We kijken samen naar waar het probleem ligt en wat we eraan kunnen doen om de cognitieve en emotionele problemen te verminderen. Neem contact met ons op voor meer informatie of maak direct een afspraak met een van onze specialisten!

samenzorgt.nl