Pré-logopedie is de verkorte term voor preverbale logopedie. Dit is de behandeling van eet- en drinkproblemen, slikstoornissen en/of problemen bij beginnende communicatie bij jonge kinderen. Het wordt toegepast als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, bij het eten van de lepel of het leren van kauwen.

Doel van pré-logopedie

Samen Zorgt biedt een behandeling op maat. Het belangrijkste doel van de behandeling is het oefenen van de spieren van de mond van het kind, zodat het eten en drinken wordt verbeterd en het maken van klanken wordt gestimuleerd. Tijdens deze behandeling spelen de begeleiding en advisering van de ouders een belangrijke rol.

Behandeling bij Samen zorgt

Samen Zorgt heeft diverse logopedisten in dienst die gespecialiseerd zijn in pré-logopedie. Zij kunnen het kind helpen nadat ze zijn doorverwezen via een arts. Er moet namelijk eerst worden nagegaan of er geen onderliggende medische problemen zijn die de problemen in het mondgebied veroorzaken. Neemt u contact met ons op voor de behandelingsmogelijkheden.

samenzorgt.nl