Wat is ergotherapie?

De ergotherapeut van Samen Zorgt kijkt samen met u naar al uw dagelijkse handelingen, vanaf het moment dat u opstaat tot en met dat u weer in bed ligt. Welke activiteiten lukken niet meer zoals voorheen, wat is daarvan de oorzaak en wat zijn mogelijke oplossingen? Soms lukken de activiteiten nog wel maar ontbreekt het u aan de energie. Misschien zit er veel verschil in wat wel of niet lukt per dag. De ergotherapeut kijkt samen met u hoe u uw dag en week in deelt, wat u belangrijk vindt om te doen, en wat nodig is om bepaalde activiteiten weer te kunnen uitvoeren.

Hoe werken wij?

Kennismaking

Als u bij de ergotherapeut komt inventariseert de ergotherapeut de problemen die u ervaart in uw dagelijks handelen. Deze problemen kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld het wassen en aankleden, het uitvoeren van werk, het verdelen van uw energie of het zelfstandige vervoer. Daarbij kijkt de ergotherapeut samen met u wat voor u belangrijk is in uw leven, wat u weer zelfstandig wilt kunnen en waar u eventueel hulp bij wilt.

Doelen

De ergotherapeut stelt samen met u haalbare doelen op en bekijkt wat nodig is om deze doelen te behalen. Indien nodig verwijst de ergotherapeut daarbij naar een andere discipline zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut.

Aan de slag

Bij onze ergotherapie gaat u vervolgens in Aalten of Ulft praktisch aan de slag in het uitvoeren van de activiteiten die u moeite kosten. De ergotherapeut kijkt hierbij hoe u het aanpakt en of er eventueel andere manieren zijn om het gemakkelijker voor u te maken.

Naast te kijken hóe u het uitvoert, kijkt de ergotherapeut ook naar de plek waar u de activiteit uitvoert. Is deze plek veilig en is deze ondersteunend of juist beperkend. Zo nodig kan de ergotherapeut u hulpmiddelen of woonvoorzieningen adviseren.

In het geval van het verdelen van uw energie bekijkt de ergotherapeut met behulp van daglijsten hoe u nu uw dagen indeelt, of  u rustmomenten neemt, of u merkt dat u moe begint te worden of dat het ineens op is. Ook eventuele opbouw naar bijvoorbeeld werk of een sociale activiteit hoort hierbij.

Terugkijken

Als aan de doelen gewerkt is kijkt de ergotherapeut met u of de doelen behaald zijn en of er eventueel nog nieuwe doelen zijn. Als doelen niet behaald zijn zal de ergotherapeut weer met u bekijken wat nodig is om het doel alsnog te behalen of dat het doel bijgesteld moet worden.

Wat kunt u verwachten?

Op de volgende gebieden kunnen wij u helpen door middel van ergotherapie. Heeft u een specifieke klacht en wilt u weten of wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

Indicatiegebieden

Vergoeding

Ergotherapie wordt voor 10 uur per jaar uit de basisverzekering vergoed.

Maak een afspraak

samenzorgt.nl