De ergotherapeut van Samen Zorgt leert ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving. Deze paramedische zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Vergoeding basisverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u als verzekerde recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Na deze tien uur kunt u aanspraak maken op een aanvullende verzekering. De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.

Maak een afspraak

Heeft u ergotherapie nodig en wilt u weten wat Samen Zorgt voor u kan betekenen? Maak dan een afspraak bij Samen Zorgt. Indien gewenst komen wij ook bij u aan huis. Wij helpen u graag verder en kunnen u ook alles vertellen over de vergoedingen vanuit uw verzekering.

samenzorgt.nl