Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een behandelmethode, die zich richt op klachten aan het steun- en bewegingsapparaat. Een fysiotherapeut richt zich op het dagelijks bewegen. Lopen, fietsen, staan, bukken; het zijn vaak vanzelfsprekende bewegingen die u in staat stellen om goed te functioneren in uw thuissituatie of op uw werk. Dat dit niet altijd zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. De fysiotherapeut weet hier alles van af en helpt u verder.

Bij de fysiotherapeut kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om klachten te voorkomen, of te revalideren na een operatie. Preventie en voorlichting zijn belangrijke onderdelen van de therapie. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u in uw herstelproces. Fysiotherapeuten zijn direct toegankelijk. Er is dus geen verwijzing van een arts meer nodig.

Hoe werken wij?

Kennismaking

Om een goed beeld van uw hulpvraag te krijgen zal de fysiotherapeut in een vraaggesprek de aard, het ontstaan en het beloop van uw klachten achterhalen. Ook zal er aandacht zijn voor de situatie waarin uw klachten optreden of verergeren.

Zodra de fysiotherapeut uit dit gesprek een goed beeld heeft van uw wensen en ervaren klachten, zal hij door middel van een lichamelijk onderzoek achterhalen welk lichaamsdeel of onderliggend mechanisme uw klachten veroorzaken.

Doelen

In overleg met u worden behandeldoelen en een behandelplan opgesteld. Deze wordt regelmatig  geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Zo nodig zal de fysiotherapeut contact hebben met uw huisarts of u doorverwijzen naar een andere discipline.

Wat kunt u verwachten?

De fysiotherapeut onderzoekt, adviseert en begeleidt u in uw herstelproces.

Specialisaties

Indicatiegebieden

Vergoeding

Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Uit de basisverzekering wordt vergoed:

  • 18 x kinderfysiotherapie
  • Kinderen met een psychomotorische achterstand
  • Bepaalde chronische aandoeningen (bijvoorbeeld revalidatie na een operatie, beroerte, MS)
  • 12x artrose
  • Chronische indicaties: oedeemtherapie

Maak een afspraak

samenzorgt.nl