Heeft uw kind een voorkeurshouding? Of heeft hij of zij moeite met bewegen? Samen gaan we voor het beste voor uw kind. Onze kinderfysiotherapeuten zijn de specialisten in het behandelen van kinderen met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden.

De kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut oefent met de kinderen om de juiste voorwaarden te bereiken voor een optimale ontwikkeling van houding, beweging en conditie. Verder heeft de fysiotherapeut specifieke kennis van de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen en kan derhalve vaststellen of de ontwikkeling van het kind normaal of vertraagd is. De therapeut heeft de vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden naar optimaal functioneren.

Bovendien heeft de kinderfysiotherapeut inzicht in kindspecifieke aandoeningen en ziekten en geeft zij adviezen over de mogelijkheden en beperkingen van het kind aan ouders en indien wenselijk aan begeleiders en of leerkrachten.

Samenwerking

Samen Zorgt werkt nauw samen met alle basisscholen in Aalten en Ulft. Hierdoor houdt de behandeling niet op in de behandelkamer,  maar kan deze ook toegepast worden op school of bij u thuis. Dit maakt de betrokkenheid van alle partijen groter en de behandeling ook effectiever!

Onze kinderfysiotherapeuten

Wilt u meer weten over onze kinderfysiotherapeuten? Kijk dan op de persoonlijke pagina’s van:

Carolien Lichtenberg, Ellen Meijnen, Danny Kempinga en Kira Snelting.

Maak een afspraak

samenzorgt.nl