Wanneer kinderlogopedie?

U kunt bij ons terecht wanneer uw kind problemen heeft op het gebied van stem, spraak, taal, mondgedrag, eten en drinken en adem. We bieden zorg voor mensen van alle leeftijden. Bij kinderen kunnen we bijvoorbeeld hulp bieden wanneer er problemen zijn bij het eten en drinken, maar ook bij het verbeteren van de spraak-taalontwikkeling.

Preverbale logopedie

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd. Naast de term “preverbale logopedie” wordt in de praktijk ook de wat oudere term prelogopedie nog regelmatig gebruikt. Hier kunt u meer informatie over pré-logopedie vinden.

Maak een afspraak

samenzorgt.nl