Als je problemen met jouw gezondheid hebt, wil je goede zorg ontvangen. Samen Zorgt is hierin jouw partner. Maar hoe gaat dat in z’n werk? De eerste afspraak wordt gebruikt om de klachten goed in beeld te krijgen. Dit betekent dat in een gesprek uitgevraagd wordt wat je problemen en doelen zijn. Daarna vindt een onderzoek plaats. De bevindingen worden met je besproken en is samen met jou wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld.  Zo mogelijk krijg je al eerste adviezen of oefeningen.

Tweede afspraak

Tijdens de tweede afspraak wordt de voortgang besproken. Eventueel wordt nog wat vervolg onderzoek gedaan, waarna gestart wordt met de behandeling.

samenzorgt.nl