Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen problemen krijgen met spreken. Denk hierbij aan dysartrie en hinder hebben met het taalbegrip, taalgebruik en communicatie. Ook kunnen er problemen ontstaan op het gebied van eten en drinken, zoals kauwen en slikken (slikstoornissen, verslikken, traag kauwen en slikken). Daarnaast kan er sprake zijn van het niet op tijd wegslikken van speeksel: speekselverlies.

Behandelplan op maat

De logopedist van Samen Zorgt bekijkt samen met de cliënt en omgeving op welke gebieden er problemen zijn zodat er samen doelen opgesteld worden en communiceren en het eten/drinken weer beter verloopt. Naast het behandelen van de stoornissen, biedt de logopedist hulp bij het begeleiden van zowel de patiënt als de partner. Tevens kan de logopedist u adviseren over aanvullende communicatiemiddelen.

Maak een afspraak

Heeft u last van (één van) bovengenoemde klachten? In dat geval is aan te raden om contact met ons op te nemen. Onze logopedist kan uw problemen analyseren en vervolgens adviseren over een behandeling met oefentherapie. Als u dus wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen, is het aan te raden om een afspraak met ons te maken. Wij helpen u graag verder in onze praktijken in Aalten en Ulft.

samenzorgt.nl