Communiceren met uw omgeving doet u vooral met uw spraak en de taal die u bezit. Communiceren begint al vanaf de geboorte. Een baby luistert, kijkt en gaat brabbelen en geluidjes maken. Dit ontwikkelt zich daarna verder met gebaren, eerste woordjes en zinnetjes. In de vroege spraak-taalontwikkeling zal niet alles direct goed uitgesproken of goed benoemd worden. Een kind zal bijvoorbeeld medeklinkercombinaties vereenvoudigen of klanken vervangen die voor het kind moeilijk zijn. In de meeste gevallen zijn dit normale fases die vanzelf weer voorbij gaan en zal het kind zich uiteindelijk verstaanbaar en begrijpelijk kunnen uiten naar zijn omgeving.

Als uw kind achterblijft

In het geval uw kind duidelijk achterblijft in de spraak-taalontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes, kan de logopedist ingeschakeld worden. Een kind met problemen in de taalontwikkeling kent bijvoorbeeld te weinig woorden of maakt korte, onvolledige zinnen. Een kind met problemen in de spraakontwikkeling heeft bijvoorbeeld moeite met het uitspreken van bepaalde klanken of worden consequent vervangen door andere klanken of weggelaten. Het kind wordt hierdoor moeilijk verstaanbaar voor zijn omgeving. Ook kan het zijn dat een kind niet alles begrijpt van wat er tegen hem/haar gezegd wordt.

Logopediebehandeling

De logopedisten van Samen Zorgt kunnen een kind met (één van) deze problemen helpen en ook ouders hierin begeleiden. De logopedist zal onderzoek doen naar waar precies het probleem ligt en hoe groot dit probleem is. Op basis van het onderzoek stelt de logopedist een behandelplan voor om het kind zo goed mogelijk helpen. Wij kunnen hierbij, indien dit gewenst is en u dit wilt, nauw contact houden met school/andere betrokken instanties. Meer weten? Neemt u vrijblijvend contact met ons op.

samenzorgt.nl