DCD staat voor Developmental Coördination Disorder. Deze coördinatie-ontwikkelingsstoornis bij kinderen werd vroeger (ontwikkelings)dyspraxie genoemd. De stoornis is relatief onbekend en wordt vaak pas ‘laat’ Men vermoedt dat  ongeveer 5% van de kinderen DCD heeft. Het komt drie tot zeven keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De cijfers zijn niet heel betrouwbaar, omdat er geen eenduidige manier van diagnosticeren is.

Symptomen

Kinderen die DCD hebben, hebben moeite met het aanleren en uitvoeren van motorische taken, zoals zich aan- en uitkleden, fietsen, zwemmen, tekenen, knippen en schrijven. Handelingen die voor andere kinderen vanzelfsprekend zijn, vergen voor deze kinderen heel veel inspanning. De symptomen variëren met de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Doordat DCD voor een deel een rijpingsprobleem van het centrale zenuwstelsel is, verminderen de problemen uiteindelijk wel wat. In de loop van de tijd worden de motorische vaardigheden beter, al kost het wel meer inspanning dan bij kinderen zonder DCD.

Oorzaak

DCD heeft geen duidelijke oorzaak. Vaak is er een lichte afwijking op de NMR-scan te zien, maar ook dit hoeft niet zo te zijn. Vermoed wordt, dat het bewegingsplan bij deze kinderen niet goed is. Ze kunnen dan verschillende bewegingen niet integreren. De stoornis is alleen vast te stellen door te luisteren naar verhalen van het kind, de ouders, en de leerkracht. Vaak zie je dat deze kinderen niet goed een motorische taak kunnen aanleren. Het kost bijvoorbeeld heel veel moeite om te leren schrijven.

Behandeling

DCD gaat meestal niet vanzelf over. Daarom wordt geadviseerd om deze kinderen te helpen bij het uitvoeren van de dagelijkse taken. Denk daarbij aan het leren fietsen, veters strikken. Beter leren schrijven of andere taken. De kindertherapeuten van Samen Zorgt hebben veel ervaring in deze vorm van kindertherapie. Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak, kun je altijd contact met ons opnemen.

samenzorgt.nl