Communiceren is een basisbehoefte en bij stemproblemen staat deze communicatie onder druk. Bij mensen met een stemstoornis is te horen dat het geluid afwijkt van het normale stemgeluid. Mensen kunnen dan last hebben van:

  • een hees of schor geluid;
  • een te hoge of te lage stem;
  • een te zachte of te luide stem;
  • het wegvallen of overslaan van de stem;

Verschillende stemstoornissen

Stemstoornissen verdelen we bij Samen Zorgt in twee categorieën :

  • Organische stemstoornissen;
    Er is iets niet in orde met de bouw van het strottenhoofd.
  • Functionele stemstoornissen;
    Hierbij is het stemorgaan in orde, alleen wordt het verkeerd gebruikt of overbelast. Dit moet niet te lang duren anders beschadigt de stem en kan de functionele stemstoornis overgaan in een organische stemstoornis.

Logopedie bij een stemstoornis

Zowel bij organische- als bij functionele stemstoornissen kan een logopedie-behandeling zeer zinvol zijn. Door verschillende technieken aan te leren kan de stem beter gebruikt worden om optimale stemgeving te bereiken. Zeker bij functies waarbij er een groot beroep op de stem wordt gedaan is het belangrijk om een goede techniek te leren. Bij jonge kinderen kunnen door stemmisbruik (bijvoorbeeld te hard schreeuwen) stembandknobbeltjes ontstaan. Ook bij kinderen bieden wij stemtherapie.

Maak een afspraak

Heeft u last van een stemstoornis? Bij Samen Zorgt kunt u terecht voor een logopedie-behandeling op maat. Als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen, is het aan te raden om een afspraak met ons te maken. Wij helpen u graag verder.

samenzorgt.nl