Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie dat zich richt op kinderen van 0 tot 18 jaar. Binnen Samen Zorgt is ook een kinderfysiotherapeut aanwezig. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te spelen en te bewegen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek onopgemerkt.

Uitzonderingen

Maar bij sommige kinderen is dit allemaal niet zo vanzelfsprekend en verloopt de ontwikkeling afwijkend of vertraagd. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door omgevingsfactoren. Hierdoor kan het zijn dat kinderen te weinig motorische ervaringen opdoen. Ze hebben dan meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid aan te leren. Ook kan het zijn dat ze moeten leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te leven.

Kinderfysiotherapeut

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut van Samen Zorgt vindt er een intake plaats om duidelijkheid te krijgen oven de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken met gestandaardiseerde tests om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden te krijgen. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met aandoening, leeftijd, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

Behandelplan

Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en anderen. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zo nodig een behandelplan op, waarbinnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven.

samenzorgt.nl