De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd. Naast de term “preverbale logopedie” wordt in de praktijk ook de wat oudere term prelogopedie nog regelmatig gebruikt.

Toepassing

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken. In de vroege ontwikkeling is ook het begin van de communicatieve ontwikkeling van belang.

Informatie

Wil je meer weten over preverbale logopedie? Of wil je meer informatie over wat Samen Zorgt voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

samenzorgt.nl