Een Cerebrale Parese is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen. Dit is het gevolg van een hersenbeschadiging die is ontstaan voor het eerste levensjaar van het kind. Het wordt ook wel infantiele encefalopathie, Cerebral Palsy of kortweg CP genoemd. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 400 kinderen met deze aandoening geboren.

Veelvoorkomende klachten

Veelvoorkomende klachten bij kinderen met Cerebrale Parese zijn:

  • Problemen met bewegen (variërend van minder goed kunnen lopen of heel weinig kunnen bewegen tot volledig afhankelijk zijn van verzorging)
  • Problemen met eten, praten, horen en zien
  • Verminderd gevoel
  • Epilepsie (in sommige gevallen)
  • Emotionele problemen en gedragsproblemen
  • Geestelijke klachten (variërend van een enkel leerprobleem op school tot niets kunnen leren)

Verschillende types

Er bestaan verschillen in het type Cerebrale Parese. In het geval de problemen met bewegen aan één kant van het lichaam aanwezig zijn, spreekt men van een hemiplegie (‘hemi’ betekent halfzijdig,  ‘plegie’ betekent verlamming). Wanneer de problemen met bewegen aan twee kanten van het lichaam aanwezig zijn, met name bij de benen, spreekt men van een diplegie (‘di’ betekent twee). Wanneer zowel beide armen als beide benen aangedaan zijn, spreekt men van een tetraplegie (‘tetra’ betekent vier). Op basis van de soort bewegingsproblemen wordt een onderscheid gemaakt in het type cerebrale parese.

Spastische CP

Dit type bewegingsstoornis komt het meeste voor (70-80%). Bij spasticiteit heeft het kind een overactiviteit van reflexen. Als hij of zij zich beweegt, krijgt het kind een krampachtige verhoging van de spierspanning. Bewegingen gaan moeilijk, stroef en het kost het kind veel inspanning om de beweging uit te voeren.

Dyskinetische CP

Dit type bewegingsstoornis komt bij kinderen in ongeveer 6% van de gevallen voor. Bij hyperkinetische CP maakt het kind ogenschijnlijk doelloze en oncontroleerbare bewegingen. Bij de andere vorm, dystone CP, maakt het kind langzame, draaiende bewegingen en heeft hij of zij een wisselende spierspanning met neiging tot hypertonie.

Atactische CP

Deze vorm van CP komt niet heel vaak voor (ongeveer 6% van de gevallen van CP). Kinderen met dit type Cerebrale Parese hebben met name problemen met het coördineren van de bewegingen en het bewaren van evenwicht. De uitvoering van fijn-motorische taken kost meer tijd en moeite.

Behandeling

Samen Zorgt past diverse behandelingen toe bij Cerebrale Parese. Denkt u hierbij aan kinderfysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Afhankelijk van de aard, de gevolgen en de ernst van de Cerebrale Parese kunnen we bij Samen Zorgt een plan van aanpak opstellen die het kind in staat stelt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dit gaat in samenspraak met de kinderarts, revalidatiearts en andere betrokken hulpverleners.

Maak een afspraak

samenzorgt.nl