Als u of uw kind DCD (Developmental Coordination Disorder, oftewel onhandige motoriek zonder onderliggende ziektebeeld) heeft, zijn gewone dingen moeilijk. Denk aan: rustig op een stoel zitten, goed uit de woorden komen, een bal gooien en veters strikken. Bij Samen Zorgt onderzoeken we of uw kind DCD heeft en kijken we samen welke behandelingen tot de beste resultaten leiden.

Achterstand motoriek

Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Ook hebben ze moeite met het coördineren van hun bewegingen. Hun motoriek ziet er onhandig uit. Er zijn geen aantoonbare medisch-neurologische oorzaken of lichamelijke gebreken (zoals spasticiteit of doofheid) bij DCD. Ook hebben deze kinderen een normale intelligentie (IQ >70).

Beloop DCD

Bij de helft van de kinderen bij wie DCD-problemen worden geconstateerd, wordt dat op de peuter- en kleuterleeftijd niet opgemerkt. Het is moeilijk om signalen van afwijkende motoriek al op jonge leeftijd te constateren. Dit onderstreept het belang van observatie en onderzoek. DCD gaat helaas niet over. Wel kan het zijn dat sommige motorische problemen op latere leeftijd minder zwaar wegen. Uw kind heeft dan bijvoorbeeld een manier gevonden om een bepaalde handeling op een andere manier uit te voeren. Of de handeling is niet langer noodzakelijk. De specialisten van Samen Zorgt kunnen u uiteraard meer vertellen.

samenzorgt.nl