Na een beroerte is meestal revalidatie nodig. Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie zijn belangrijke therapievormen in de revalidatie na een beroerte. Het is hierbij belangrijk dat de behandeling elkaar aanvullen en versterken. Zo haalt u het beste resultaat uit de behandeling. Samen Zorgt heeft deze disciplines en is dan ook gespecialiseerd in de behandeling na een beroerte. Samen met u bepalen we eerst uw doelen. Vervolgens gaan we hiermee aan de slag.

Fysiotherapie

De fysiotherapeut kan u helpen om dagelijkse handelingen zoals het lopen, traplopen en het fietsen te verbeteren. Ook kan de fysiotherapeut helpen uw conditie ter verbeteren. De fysiotherapeut onderzoekt  en behandelt de lichamelijke voorwaarden die maken dat u uw gewenste handelingen weer kunt uitvoeren.

Ergotherapie

De ergotherapeut helpt u net als de fysiotherapeut wat u nodig heeft om de dagelijkse handelingen weer uit te kunnen voeren. De ergotherapeut kijkt hierbij naar hulpmiddelen of compensatiestrategieën die u kunnen helpen om de handelingen gemakkelijker uit te kunnen voeren. Ook kan de ergotherapeut u ook helpen om de belasting op een dag te leren verdelen zodat u minder vermoeid wordt.

Logopedie

De logopedist helpt u bij spraak- en taalproblemen zoals afasie en dysartrie. Ook kan de logopediste u helpen indien u moeite heeft met slikken.

Samenwerking

Naast onze specialisaties werken we ook nauw samen met andere disciplines die betrokken zijn bij uw revalidatie. We hebben korte lijnen met uw specialist, huisarts, diëtist en eventueel de thuiszorg. Heeft u vragen over onze behandeling na een beroerte? Neem dan gerust contact op.

samenzorgt.nl